CAMERALLA

Brukervilkår

Nedenfor finner du en oversikt over våre generelle vilkår og betingelser

1. Omfang og anvendelse

2. Nettside og Brukerkontoen

3. Priser og Betaling

4. Ansvarsbegrensning

5. Intellektuelle eiendomsrettigheter

5.1. Opphavsrett, eiendomsrett og andre immaterielle rettigheter til CAMERALLAs varemerker, firmanavn, teknisk løsning, konsept og alle videokurs, dokumenter, læremateriell som er brukt og / eller levert av CAMERALLA sine tjenesteplattformer eller ansatte, tilhører CAMERALLA med alle rettigheter forbeholdt. Det betyr at CAMERALLA har rett til fritt å disponere over slike immaterielle rettigheter.

5.2. All kopiering, modifisering, overføring og / eller annen bruk av CAMERALLAs materialer som ikke uttrykkelig er tillatt skriftlig av CAMERALLA er forbudt. Medlemskapene og tilgangen til kursene er personlige og kun ment for den registrerte brukeren og til privat bruk. Brukeren erkjenner og samtykker i at uautorisert bruk av CAMERALLAs immaterielle rettigheter utgjør et brudd på denne avtalen.

5.3 Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av CAMERALLAs levering av den tekniske plattformen og / eller andre tjenester, tilfaller CAMERALLA med alle rettigheter forbeholdt. Slike enerett inkluderer CAMERALLAs rett til fritt å disponere slike resultater, inkludert retten til fritt å endre, overføre og bruke disse. Dette gjelder også bruken av bilder og video som er delt av brukeren på CAMERALLA sin tekniske plattform og gjennom sitt medlemskap i CAMERALLA – dog så lenge CAMERALLA krediterer brukeren for bruken av bildet.

5.4 Dersom brukeren velger å dele innhold (bilder/video) på plattformen på et eget område for en partner, så er brukeren innforstått med at den aktuelle partneren har en bruksrett til bruk av innholdet (bilder/video) som er delt på dette område av plattformen – dog så lenge partneren krediterer brukeren for bruken av innholdet.

5.5 For å unngå misforståelser, ønsker vi å tydelig opplyse om at CAMERALLA under ingen omstendigheter er ansvarlig på noen måter for om brukere bryter opphavsrettigheter knyttet til bilder eller annen informasjon som deles i plattformen.

5.6. Bestemmelsene i paragraf 5 må gjelde uavhengig av hvordan og på hvilken måte resultatene ble produsert og uavhengig av om resultatene ble produsert av CAMERALLA alene eller i forbindelse med et samarbeid med en partner. Denne bestemmelsen vil gjelde selv etter at avtalen mellom CAMERALLA og brukeren har opphørt å gjelde.

6. Oppsigelse av medlemskap

7. Uatorisert bruk

8. Annet

Kristinelundveien 6, 0268 Oslo, Norway

© Copyrights by Cameralla AS. All Rights Reseved.